education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסח/3(ד) 1.2-37 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנח/7 1.2-1 תכנית לימודים אישית לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנח/8(ב) 1.2-2 נוהל אישור כיתות חינוך מיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנח/8(ב) 1.8-1 הכוון לחינוך הפנימייתי הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/10(א) 1.2-22 קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/10(א) 1.7-1 השימוש של תלמידים עולים בשפת ארץ המוצא שלהם הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/10 1.2-22 קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/10 1.7-1 השימוש של תלמידים עולים בשפת ארץ המוצא שלהם הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/7(א) 1.2-18 אספקת שירותים רפואיים למסגרות החינוך המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/7(א) 1.2-17 אספקת שירותים סוציאליים למסגרות החינוך המיוחד במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014