education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 6 מתוך 6
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אורחות חיים במוסדות החינוך' ו- "תת מדור : משמעת'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/9(א) (נח)2.4-1 לקראת אמנה ארצית בנושא זכויות וחובות בין באי בית הספר היסודי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 2.4-6 הוראות השמירה על הקשר עם תלמידים חולים הנעדרים מהלימודים הוראות קבע שינוי גרסת הדפסה
תשנח/5 2.4-1 העברה והוצאה מבית הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסב/1(א) 2.4-3 רענון הוראות הביקור הסדיר של תלמידים בבית הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסג/2(א) 2.4-4 נוהל הרחקת תלמיד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסד/8(א) 2.4-5 דיון על הנהגת תלבושת אחידה והופעה הולמת בבתי הספר הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014