education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל' ו- "תת מדור : מינהל מוסדות חינוך'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעג/1 3.7-1 טבלת עזר למנהל בית הספר, לרשות ולבעלות לבדיקת היערכות המוסד החינוכי לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ג בתחומי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, הזהירות בדרכים והבריאות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/5 3.7-1 "תשלום עבור תלמידי חוץ" בשנת הלימודים התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/1 3.7-1 איסור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות חינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/1 3.7-1 הקצאת תקציב למלגות לאבזרי לימוד לתלמידים לשנת הלימודים התשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/1 3.7-1 טבלת עזר למנהל בית הספר, לרשות ולבעלות לבדיקת היערכות המוסד החינוכי לקראת פתיחת שנת הלימודים התש"ע בתחומי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, הזהירות בדרכים והבריאות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/2 3.7-1 מלגות לתלמידים בחינוך הטכנולוגי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/1 1–3.7 מעמדו של עובד הוראה הנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית ולחבר מועצה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/9 10–3.7 "תשלומים עבור תלמידי חוץ" – שנת הלימודים התשס"ט – עדכון סעיף 3–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סט/3 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/8(א) 3.7-10 הקמת ספריות חדשות ושיפוץ ספריות קיימות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/8(א) 3.7-11 "תשלומים עבור תלמידי חוץ" – תיקון לסעיף 3.7-9 בחוזר "הודעות ומידע" סז/7 הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014