education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : בחינות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/10(א) (נח)4.3-6 עדכון של תכנית בחינת הבגרות בגיאוגרפיה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 (נח)4.3-1 פגישות שנתיות של מורי המתמטיקה המכינים לבגרות עם המפמ"רים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 4.3-1 אחריות הנהלת ביה"ס לגבי נבחני משנה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/6 4.3-2 בחינות בגרות לנבחני משנה בבתי ספר של החינוך הממלכתי דתי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/7 (נח)4.3-2 מיקוד חומר הלימודים לקראת בחינות הבגרות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(א) (נח)4.1-1 מבחני המשוב הארצי - התשנ"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(א) (נח)4.3-3 מועד בחינת הבגרות בספרדית כשפה זרה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(א) (נח)4.3-4 מועד בחינת הבגרות במגמת חינוך גופני וספורט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(א) (נח)4.3-5 בחינת הבגרות בספרות לעולים בבתי הספר הכלליים - מועד קיץ התשנ"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(ב) 4.3-3 מתכונת הלימודים לקראת בחינת הבגרות בספרדית הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014