education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : בחינות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסו/3(א) 4.1-1 סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחני המיצ הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסט/1 1–4.1 ראמ"ה – לוח מועדי המבחנים הארציים (מיצ"ב וחמ"ד) לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים לשנה"ל התשס"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/1 1–4.1 ראמ"ה – מערך המבחנים הארציים (מיצ"ב, חמ"ד ונוספים) לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים במהלך שנת הלימודים התש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 4.1-1 ראמ"ה – מערך המבחנים והסקרים הארציים לשנה"ל התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/1 4.1-1 ראמ"ה – מערך המבחנים והסקרים לשנת הלימודים התשע"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/1 4.1-1 ראמ"ה - מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 4.1-1 ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/1 4.1-1 ראמ הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 4.1-2 מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסח/6 4.1-2 ראמ"ה – מבחני החמ"ד ו"100 מושגים במורשת, ציונות ודמוקרטיה" הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014