education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : בחינות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסז/6 4.3-11 הזכויות לתלמידים עולים בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/1 5–4.3 הרחבת לימודי האזרחות – שינוי בחוקת הזכאות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/8(א) 4.3-31 זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
תשסז/8(א) 4.3-32 הרחבת לימודי האזרחות הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
תשסח/3(א) 4.1-3 התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסה/9(א) 4.3-29 ביטול בחינות הבגרות ברוב השפות הזרות המשניות הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסח/8(א) 34–4.3 התנאים להעסקת עובדי הוראה כמעריכים של בחינות בגרות הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/10(א) (נח)4.3-6 עדכון של תכנית בחינת הבגרות בגיאוגרפיה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 (נח)4.3-1 פגישות שנתיות של מורי המתמטיקה המכינים לבגרות עם המפמ"רים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 4.3-1 אחריות הנהלת ביה"ס לגבי נבחני משנה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014