education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 10 מתוך 37
 
  עבור המאפיינים : "מדור : חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי' ו- "תת מדור : פעילות חברתית וקהילתית'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/6 (נח)7.9-1 פעילות תנועת המורים למען הקק"ל והאגף לחינוך בקק"ל בשנת הלימודים התשנ"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/6 7.9-1 פעילות תנועת המורים למען הקרן הקיימת לישראל והאגף לחינוך בקק"ל הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשס/3(א) (תשס)7.9-2 "מחויבות אישית - שירות לזולת" - תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסא/5 7.9-1 תכניות בנושאי אקטואליה של מינהל החברה והנוער במשרדנו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסב/1 7.9-1 "אימא מחכה בבית" - פעולות הזדהות עם שבויי צה"ל ועם משפחותיהם הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסב/1 7.9-2 "זהות ואזרחות" - מפעל חינוכי לחלוקת תעודות זהות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסב/1(א) 7.9-3 מועצת התלמידים בבית הספר הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסב/3(א) 7.9-4 מועצת התלמידים בבית הספר - תיקון הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסג/1(א) 7.9-5 "מחויבות אישית - מעורבות בקהילה" - זכאות להערכה בתעודת הבגרות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסד/2 7.9-2 המועצה הציונית בישראל הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014