education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסט/3 2–1.2 סייעות במוסדות החינוך המיוחד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/10 1.2-3 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/10 1.2-3 תיקון לסעיף 1.2-5 בחוזר "הודעות ומידע" סט/10 בנושא יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/4 1.2-3 תיקונים לחוזר סח/3(ד), סעיף 1.2-37, בנושא הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/4 3–1.2 תעריף ההזנה בהתשס"ט – תיקון לסעיף 6–1.2 בחוזר "הודעות ומידע" סח/10 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסה/9(ב) 1.2-35 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/8(ב) 36–1.2 יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסח/3(ד) 1.2-37 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסח/6 1.2-4 המשך שנת הלימודים התשס"ח לכיתות החינוך המיוחד בחינוך העל-יסודי בעקבות שביתת המורים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/10 1.2-4 יישום חוק החינוך המיוחד – השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014