education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסז/4 1.2-2 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת - תיקון לסעיף 1.2-2 בחוזר "הודעות ומידע" סו/4 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/1 1.2-1 תיקון לטבלה לאפיון חריגויות בחוזר הוראות הקבע סו/(8ב) בנושא ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר, בנספחים 1 ו-7 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/8(ב) 1.2-36 יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/7 1.2-5 עדכון נהלים והנחיות לרישום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ללא ועדות ההשמה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/6 1.2-4 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת - תיקון לסעיף 1.2-25 בחוזר הוראות הקבע תשס/(8א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/6 1.2-3 עדכון נהלים והנחיות למועדי עבודתן של ועדות ההשמה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/4 1.2-2 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת - תיקון לסעיף 1.2-25 בחוזר הוראות הקבע תשס/(8א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/2 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/10 1.7-1 היערכות לקליטת מורים עולים בהתשס"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014