education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעד/10 1.7-1 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים בשנה"ל התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/10 1.2-2 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.4-1 ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.2-1 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/9 1.7-1 היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"ד - נהלים וטפסים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/10(א) 1.7-2 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/8 1.7-2 היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"ג – נהלים וטפסים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/8 1.5-2 מחונ-נט – מאגר ידע לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014