education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשע/7 1–1.1 תיקון לסעיפים 1–1.1 ו-2–1.1 בחוזר הוראות הקבע סג/9 (א) העוסקים בנהלים למתן היתר למוסדות לקיים קורסים לגמול השתלמות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/9 1.9-1 היערכות לקליטת מורים עולים בהתש"ס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשס/6(א) 1.9-1 הקצאת תקנים לקציני ביקור סדיר הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסא/10 1.9-1 המפעל להכשרת ילדי ישראל - רישום תלמידים - הודעות ומידע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסב/10 1.9-1 המפעל להכשרת ילדי ישראל - רישום תלמידים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(ב) 1.8-1 הכוון לחינוך הפנימייתי הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשנט/8 1.8-1 הכוון לחינוך הפנימייתי לשנת הלימודים התש"ס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסב/1(א) 1.7-6 שימור שמותיהם המקוריים של התלמידים העולים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסא/9(א) 1.7-5 שימור שמותיהם המקוריים של התלמידים העולים הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסא/9(א) 1.7-4 קליטת תלמידים עולים במסגרות החינוך הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014