education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנט/8(א) 1.2-19 שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד השמה וערר באגף לחינוך מיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשס/1(א) 1.7-2 הקצאה וניצול של שעות העזר לתלמידים עולים מאתיופיה הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשס/6(א) 1.9-1 הקצאת תקנים לקציני ביקור סדיר הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשס/7(א) 1.7-3 תלמידים עולים זכאים - הבהרות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשס/8(א) 1.2-25 יישום חוק החינוך המיוחד: שירותים פרא- רפואיים לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסא/4(א) 1.2-27 הנחיות להקמה ולהפעלה של חדר לגרייה רב-חושית הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסא/9(א) 1.7-5 שימור שמותיהם המקוריים של התלמידים העולים הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/10(ב) 1.2-32 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/9(א) 1.1-1 הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין גמול השתלמות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסד/4(א) 1.2-33 הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014