education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל' ו- "תת מדור : מינהל מוסדות חינוך'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעה/10 3.7-4 מלגות לתלמידים בחינוך הטכנולוגי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/10 3.7-3 סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/5 3.7-2 "תשלום עבור תלמידי חוץ" בשנת הלימודים התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/2 3.7-1 מלגות לתלמידים בחינוך הטכנולוגי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/12 3.7-4 טבלת עזר למנהל בית הספר, לרשות ולבעלות לבדיקת היערכות המוסד החינוכי לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ה בתחומי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, הזהירות בדרכים והבריאות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/11 3.7-3 תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל בשנה"ל התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/7(א) 3.7-4 "תשלום עבור תלמידי חוץ" בשנת הלימודים התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/5 3.7-3 חובת שקיפות ציבורית בנוגע לשכר בעלי תפקידים בבתי הספר שבבעלות פרטית הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/5 3.7-2 שינוי המדיניות של פתיחת מוסדות לימוד חדשים בחינוך העל-יסודי בחמ"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/3 3.7-2 שינוי המדיניות של פתיחת מוסדות לימוד חדשים בחינוך העל-יסודי בחמ"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014