education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 11 - 20 מתוך 47
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל' ו- "תת מדור : תשלומי הורים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעג/1 3.11-1 תשלומי הורים לשנה"ל התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/6 3.11-2 הקפדה על החזרת פיקדון עבור השאלת ציוד בבתי הספר בתום תקופת ההשאלה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 1–3.11 תשלומי הורים לשנה"ל התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/6 3.11-2 האיסור לעכב מתן תעודת בגרות בשל חוב הורים - רענון סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/1 3.11-1 תשלומי הורים לשנה"ל התשע"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/2 2–3.11 שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח "חוק ארוחה יומית לתלמיד" להתש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/1 1–3.11 תשלומי הורים לשנה"ל התש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/9 2–3.11 תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/1 1–3.11 תשלומי הורים לשנה"ל התשס"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/1 3.11-1 תשלומי הורים לשנה הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014