education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 11 - 20 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : תכניות לימודים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/6 (נח)9.8-2 הכרת העדה הדרוזית הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/7 (נח)9.7-2 השתלמות בנושא "ערך חיי אדם" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/7 (נח)9.7-3 אתר אינטרנט למורים להיסטוריה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(ב) 9.10-1 לימודי השואה - תיקון הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנט/10 (נט)9.2-2 רשימת הארגונים והמוסדות הפועלים בתחום החינוך לדמוקרטיה ולדו-קיום המאושרים ע"י משרדנו לקבלת תמיכות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/10 (נט)9.4-2 הקדשת שעת חינוך לנושא החיסכון במים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/10 (נט)9.7-14 ועדה לתכנית הלימודים במתמטיקה לביה"ס היסודי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/10 (נט9.7-15 היערכות להוראת החינוך הגופני לקראת שנתי הלימודים התש"ס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/10 (נט)9.8-7 הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/1(א) (נט)9.11-1 הנוהל להגשת בקשות לתכניות לימודים ייחודיות הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014