education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעב/10 1.7-3 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/10 1.2-1 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 1.7-1 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 1.4-1 ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/8 1.7-2 היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"ב – נהלים וטפסים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/1 1.7-1 קליטה ושילוב של תלמידים עולים ושל תלמידים תושבים חוזרים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/8(א) 1.7-2 היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/7 1–1.1 תיקון לסעיפים 1–1.1 ו-2–1.1 בחוזר הוראות הקבע סג/9 (א) העוסקים בנהלים למתן היתר למוסדות לקיים קורסים לגמול השתלמות הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014