education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנח/9(ב) (נח)1.2-6 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד - תגבור מערך ההדרכה היישובי/האזורי בנושא שילוב הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/9(ב) (נח)1.2-6 תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד - נספחים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנח/10(א) (נח)1.5-1 מדיניות הטיפוח של תלמידים מחוננים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/9(א) (נח)1.7-1 היערכות לקליטת מורים עולים בהתשנ"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנח/8(א) (נח)1.9-2 המפעל להכשרת ילדי ישראל - רישום תלמידים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/1(א) (נט)1.2-1 מערכת "החינוך המדריך" (שיטת פטו) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/3 (נט)1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות למצטיינים ולמחוננים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסא/2 (סא)1.4-1 נוהל הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה בלשכת הגיוס - תיקון לסעיף 1.4-1 בחוזר "הודעות ומידע" תשס/(9א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסא/2 (סא)1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות למצטיינים ולמחוננים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשס/10(א) (תשס)1.2-1 יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס"א ועדכון התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה בחופשות קיץ התשס"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014