education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסח/2 1.2-2 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת - תיקון לסעיף 1.2-25 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/10 1.2-4 יישום חוק החינוך המיוחד – השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/1 1.2-1 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/4 1.2-3 תיקונים לחוזר סח/3(ד), סעיף 1.2-37, בנושא הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 1.4-1 המרת מקצוע המתמטיקה לתלמידים בעלי דיסקלקוליה– הבהרה לסעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.4-1 ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 1.4-1 ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעז/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/1 1.5-1 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014