education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : ארגון ומינהל' ו- "תת מדור : ארגון העבודה הפדגוגית'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעג/6 3.1-4 פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ג-2013 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/2 3.1-2 תהליך ההכרה במוסד חינוך משלב לקראת שנה"ל התשע"ד - תזכורת לגבי שלבים ולוחות זמנים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/8 3.1-6 "שבוע הספר העברי" במוסדות החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/9 3.1-4 עידוד קריאה במוסדות חינוך לקראת "שבוע הספר העברי" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעג/1 3.1-1 פרסי חינוך לשנת הלימודים התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/6 3.1-3 פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ב-2012 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 3.1-1 פרסי חינוך לשנה"ל התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/5 3.1-2 מוסדות חינוך ניסויים בשנת הלימודים התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/7 3.1-6 המועד להגשת הצעות להצטרפות לניסוי בעניין הרחבת אזורי הרישום ברשויות המקומיות ובחירה מבוקרת הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/7 3.1-5 פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"א – 2011 הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014