education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : תכניות לימודים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעו/2 9.15-1 יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן במערכת החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/12 9.3-3 מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/12 9.15-3 תכנית רב תחומית בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/10 9.7-5 "תורה שבעל-פה ומשפט עברי" – שינוי שם המקצוע תורה שבעל-פה בחינוך הממלכתי הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/10 9.7-4 "תרבות יהודית-ישראלית" – שינוי שם המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" והרחבת רצף שנות הלימוד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/10 9.3-2 פעילויות בבתי הספר לקראת המכבייה ה-20 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/10 9.3-1 מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 9.7-1 "גאוגרפיה - אדם וסביבה" - שינוי שם המקצוע גאוגרפיה עם כניסתה של תכנית הלימודים החדשה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/8 9.3-4 אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעה/8 9.15-4 30 שנה למבצע משה – עליית יהודי אתיופיה 1984- 1985 הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014