education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : תכניות לימודים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעב/1 9.8-1 "אורח חיים בריא ופעיל" – הנושא השנתי במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ב הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/1 9.8-1 שנת הלימודים התשע"א – יעדים מרכזיים ל"שנת השפה העברית" במערכת החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/8(א) 9.8-1 שנת הלימודים התשע"א – "שנת השפה העברית" במערכת החינוך הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/9 9.7-9 ימי עיון מחוזיים לחומרי למידה במקצוע תרבות ישראל הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/10 9.7-9 הרחבת פרקי הלימוד בנושא עיירות הפיתוח בתכניות הלימודים "מולדת, חברה ואזרחות", גיאוגרפיה והיסטוריה בבתיה"ס היסודיים והעל-יסודיים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/6 9.7-9 הרחבת לימודי המדעים והאזרחות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסג/2(א) 9.7-9 פיתוח החשיבה הכמותית בחטיבות הביניים - תכנית ניסיונית הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסז/6 9.7-8 תכנית לימודים חדשה בהיסטוריה לחטה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעא/5 9.7-8 תכניות לימודים חדשות בהיסטוריה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/10 9.7-8 תכנית לימודים מעודכנת בתנ"ך בשנה"ל התשע"א בביה"ס הממלכתי הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014