education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 21 - 30 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : תכניות לימודים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסב/10(א) 9.3-6 כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסב/1(א) 9.7-7 התכנית לקידום לימודי המתמטיקה בחינוך היסודי הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסב/6(א) 9.3-4 בדיקות רפואיות לתלמידים המשתתפים בתחרויות ספורט של בתי הספר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסב/6(א) 9.3-5 שילוב יזמות ופרויקטים לקידום הספורט ההישגי-התחרותי במערכת החינוך בשילוב איגודי ספורט, ארגוני ספורט או התאחדויות ספורט הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/10(א) 9.3-11 היערכות להוראת החינוך הגופני לקראת שנת הלימודים החדשה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסג/1(א) 9.3-7 הוראת החינוך הגופני בכיתות ז'-י"ב - הפרדה בין בנים לבנות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/2(א) 9.7-9 פיתוח החשיבה הכמותית בחטיבות הביניים - תכנית ניסיונית הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/3(א) 9.4-3 הזמנת מרצים - שמירה על איזון הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/4(ד) 9.4-4 חינוך לשוויון מגדרי במוסדות החינוך הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
תשסג/6(א) 9.3-8 תיקון לחוק הספורט הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014