education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 31 - 40 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : תכניות לימודים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשנט/4 (נט)9.8-3 הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/4 (נט)9.7-9 תכנית לימודים ארצית חדשה להוראת האנגלית - תיקון מס' טלפון הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/4(א) 9.10-2 לימודי השואה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנט/4(א) 9.7-2 שיתוף תלמידים חריגי גיל באליפויות בתי הספר - לכיתות ז'-ט' - תיקון לסעיף -9ב בחוזר נח/1 הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשנט/5 (נט)9.7-10 השתלמות למורים לאזרחות בחטיבת הביניים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/5 (נט)9.8-4 הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/6 (נט)9.9-1 השתתפות מערכת החינוך של ישראל בשבוע האינטרנט היהודי - Week beW hsiweJ הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/7(א) (נט)9.7-12 האולימפיאדה השנייה לביולוגיה בנושא "אקולוגיה בדגש העבודה האקולוגית" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/7(א) (נט)9.7-11 תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה בחינוך הכללי לכיתות ו'-ט' הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשנט/7(א) (נט)9.7-13 תיקון בחוברת תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בביה"ס הדתי הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014