education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעג) 9.8-1  הנושא המרכז לשנה"ל התשע"ג: "מנהיגות פורצת דרך - דמותם, חזונם ופועלם של דוד בן-גוריון ומנחם בגין"
 

1.      כללי

שר החינוך, מר גדעון סער, הכריז כי הנושא המרכז לשנת הלימודים התשע"ג יוקדש למנהיגותם של שני ראשי ממשלה: דוד בן-גוריון ומנחם בגין, כמנהיגים פורצי דרך; דוד בן-גוריון – לרגל 40 שנה לפטירתו, ומנחם בגין – לרגל 100 שנים להולדתו.

התכנית תתמקד בהיבטיה המרכזיים של מנהיגות פורצת דרך ותבחן את ביטוייה בחזונם ובפועלם של דוד בן גוריון ומנחם בגין.

ההיבטים המרכזיים הם:

-    מנהיגות אידיאולוגית בעלת תפיסת עולם לכידה ומושכלת

-    מנהיגות כמעצבת עתיד לאומי

-    מנהיגות כמשמשת דוגמה אישית.

התכנית מיועדת לכל חטיבות הגיל בכל המגזרים, כאשר בכל מגזר וגיל יודגשו היבטים ייחודיים מתוך מכלול הנושאים והפעילויות המוצעים לנושא המרכז.

 

 2.     מטרות התכנית

-    היכרות עם דרכו הרעיונית ועם פועלו של כל אחד מהמנהיגים ועם ההקשר ההיסטורי של פעולותיהם והכרעותיהם

-    היכרות והבנה של תהליכים היסטוריים על רקע התקופה שבה פעלו שני המנהיגים

-    הבנת תהליכי קבלת החלטות והכרעות ואופן ההתמודדות עם דילמות מורכבות בחברה דמוקרטית, בהקשר לפועלם של שני מנהיגים אלה

-    היכרות עם תכונותיהם ומידותיהם האישיות של דוד בן גוריון ושל מנחם בגין ועם סגנון המנהיגות הייחודי של כל אחד מהם והתבוננות בדמותם כמודל לדוגמה אישית

-    העמקה בהבנת דילמות עכשוויות בחברה הישראלית לאור מנהיגותם ופועלם של שני המנהיגים ולאור תפיסת עולמם

-    חינוך למנהיגות: התנסות של התלמידים בעשייה קהילתית-חברתית המזמנת גילויי מנהיגות.

 

3.      מתודות חינוכיות

התכנית תיושם תוך קישור להיבט ההכרתי-קוגניטיבי, להיבט החווייתי-רגשי ולהיבט ההתנהגותי-חברתי ותשולב בכל תחומי הדעת הרלוונטיים במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

בתהליך הלמידה תשולבנה מתודות מגוונות אשר תאפשרנה:

-    חיבור הנלמד לאקטואליה ולעולמו של התלמיד

-   פיתוח מיומנויות חשיבה  מסדר גבוה: חשיבה ביקורתית, השוואה והנגדה, ניתוח תהליכים, הקשה

-    טיפוח מיומנויות של דיאלוג מבוסס ידע

-    גיבוש עמדות אישיות

-    התנסות מעשית בקבלת החלטות במציאות חברתית

-    השתתפות ביזמות למען החברה והקהילה והנהגה והובלה של תהליכים בית ספריים וקהילתיים.

מומלץ ללמד את הנושא באמצעות דיון בסוגיות ודילמות. דרך זו תאפשר ליצור עניין וסקרנות בקרב הלומדים ולחבר אותם לדמויות המנהיגים, לתקופה שבה פעלו ולמהותה של מנהיגות.

 

4.      הצעות לנושאים ותכנים ללימוד ולבירור חינוכי

דוד בן-גוריון ומנחם בגין, מנהיגי האומה ששינו  פני דור, אחזו בזוויות ראייה רעיוניות שונות על המעשה הציוני ועל תקומת הארץ ונודעו ביריבותם הפוליטית. חשוב להציג את נקודת המבט, החזון והעשייה של כל אחד מהם, תוך חידוד הדילמות וכן ההסכמות והמחלוקות ביניהם, בהיבטים האלה:

א.    חזון ארץ ישראל

-    היחס לגלות ומרכזיותה של מדינת ישראל לעם היהודי

-    התנ"ך כתשתית המורשת היהודית

-    היחס למנדט הבריטי ולתכנית החלוקה

-    חזון הנגב.

 

ב.     ממלכתיות, שלטון החוק, דמוקרטיה

-    ההכרעה על חוק חינוך חובה חינם

-    דמוקרטיה: הפרדת רשויות, עליונות החוק

-    הוויכוח על החוקה

-    קיבוץ גלויות וכור היתוך

-    סטטוס קוו בנושא אורח חיים יהודי

-    הוויכוח על הסכם השילומים עם גרמניה

-    היחס למיעוטים השונים בחברה הישראלית

-    ביטול הממשל הצבאי.

 

ג.     החלטות מעצבות היסטוריה

-    ההכרעה על הקמת המדינה (בן גוריון)

-    פירוק המחתרות, אלטלנה והקמת צה"ל (בן גוריון)

-    השלום עם מצרים (מנחם בגין)

-    הפצצת הכור הגרעיני בעירק (מנחם בגין).

 

5.      דוגמאות לדרכי למידה ולפעילויות

-    הקמת מוזיאון וירטואלי המציג אירועים מכוננים בדרכם ובמנהיגותם של דוד בן-גוריון ושל מנחם בגין

-    "דיבייט", בימת דיון או שיח ושיג  בסוגיות שונות העולות ממנהיגותם של האישים

-    שימוש במצגות, בסרטים, בשירים, בכרזות ובנאומים במהלך ההוראה וכתוצרי למידה

-    משפחות ומכרים מספרים על דוד בן-גוריון ועל מנחם בגין

-    תכניות חווייתיות בשילוב הטלוויזיה החינוכית

-    למידה מקוונת בדילמות

-    משחקים אינטרנטיים

-    הקמת אתר אינטרנטי לנושא המרכז, שבו יוצגו דיונים, ניירות עמדה, פעולות חברתיות.

 

6.      הצעות לפעולות חברתיות-ערכיות וחווייתיות במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות

-    צעדות נוער בעקבות תחנות בחייהם של בן-גוריון ומנחם בגין

-    סיורים במוזיאונים ואתרים הקשורים לאישים

-    תחרויות חידונים מחוזיות וארציות

-    "פסטיבל נוער בנגב ובשומרון" – להקות נוער, מיצגים, תיאטרון רחוב

-    אוהלי הידברות ארציים – "תלמידים מלמדים תלמידים"

-    אירוע מרכזי בכנסת ישראל

-    כנס הצדעה למנהיגים צעירים שאליו יוזמנו חברי המכינות הקדם-צבאיות ומשרתי שנת השירות

-    טקסי זיכרון וצעדות לציון יום פטירתו של כל אחד מהאישים.

 

7.      דרכי פעולה - פיתוח תכניות לנושא המרכז

פיתוח וגיבוש תכניות לנושא המרכז יתבצעו בכמה מעגלים:

1.     מטה משרד החינוך: צוות היגוי ארצי בראשות המנהלת הכללית יתווה מדיניות ויציע תכניות מערכתיות אשר יתפרסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד לנושא השנתי.

2.     המחוזות: מנהל המחוז ימנה צוות היגוי בראשותו, שתפקידו לגבש את הפעילויות הייחודיות של המחוז.

3.     בית הספר: מנהל בית הספר ימנה צוות היגוי שיבנה את התכנית הבית ספרית ברמה הלימודית, הרגשית והחברתית.

בקרוב יפורסם חוזר מנכ"ל מיוחד בנושא המרכז לשנת הלימודים התשע"ג, ובו מגוון הצעות לתכניות ולפעילויות חינוכיות.


 

בשאלות  אפשר לפנות אל: הגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית, מרכזת הנושא המרכז, דוא"ל  estherro@educatin.gov.il,  הגב' ציפי קוריצקי, הממונה על היחידה "תרבות ישראל ומורשתו", דוא"ל  zipiko@education.gov.il, הגב' טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים ותכניות, מינהל החברה והנוער, דוא"ל iltaliane@education.gov, הגב' מיכל דהאן, סגנית מנהל  מינהל החמ"ד, דוא"ל michaldeh@education.gov.il, הדר' עבדאללה חטיב', מנהל אגף החינוך במיגזר הערבי, דוא"ל  abdallach@education.gov.il, מר מוהנא פרס מנהל חינוך הדרוזי במשרד החינוך, דוא"ל muhana@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014