education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעא) 9.2-2  מיזם "כנסת צעירה" המשתף תלמידים בעבודת הכנסת
 

1.      רקע

השנה תציין הכנסת את יום הולדתה בט"ו בשבט במיזם ייחודי המשתף בעבודת הכנסת 120 תלמידים שנבחרו ממגזרים שונים מרחבי הארץ.

מטרות המיזם:

–       להכיר לתלמידים את עבודת הכנסת כרשות מחוקקת במדינת ישראל וכמפקחת על עבודת הרשות המבצעת

–       ליצור אצל התלמידים מודעות לערכה של מעורבות אזרחית-חברתית

–       לעורר את התלמידים להבין את משמעות המושג "אזרח כריבון" ולעודד את מחויבותם  האזרחית להשתתף בבחירות לכנסת.

במסגרת מיזם זה יתרגלו התלמידים  באופן מעשי את עבודת בית המחוקקים בהיבטים שונים, החל מלימוד נושא שנדון בוועדה, זיהוי בעיות והצעות לפתרון ועד להשתתפות בדיוני הוועדות השונות והצגת טיעונים בפני מליאת הוועדה. כמו כן ישתתפו התלמידים  בסיכום ישיבות הוועדות השונות, בניסוח הצעות לסדר, בסיכום הדיונים ובניסוח הצעות חוק.

הפעילות מאפשרת לתלמידים לחוות וליישם בעשייה משותפת עם חברי הכנסת את הערכים והעקרונות הדמוקרטיים הנלמדים בכיתה, כמו הכרעת הרוב, סובלנות, פלורליזם, שוויון, זכויות אזרח וזכויות מיעוט, שלטון החוק והזכות לכבוד האדם.

מיזם זה פותח מסורת של השתתפות בני נוער מדי שנה בפעילות חינוכית מיוחדת בכנסת לכבוד יום הולדתה שחל בט"ו בשבט. מדי שנה יתקיים תהליך מיון בין מחוזות משרד החינוך שיאפשר לבתי ספר השונים להשתתף בחוויית למידה מיוחדת זו. 

הפעילות מבוצעת על ידי המרכזים ללימודי אזרחות בשיתוף עם הפיקוח על מקצוע האזרחות במזכירות הפדגוגית, בשיתוף המטה לחינוך אזרחי ומועצות התלמידים שבמינהל החברה והנוער ובשיתוף הכנסת.

בתי הספר העל-יסודיים מוזמנים לעקוב אחר הפעילות ולהציע לתלמידים שנבחרו לקחת חלק במיזם לשתף בו את חבריהם ללימודים. כמו כן  מומלץ לצפות בשידור הישיר של ישיבת הכנסת בט"ו בשבט. 

 

2.      מיזם "כנסת צעירה" כשיאה של פעילות חינוכית

המיזם "כנסת צעירה" מהווה שיאה של פעילות חינוכית שראשיתה מתרחשת בבתי הספר. חינוך בני נוער להיות אזרחים פעילים המעורבים בעשייה אזרחית וחברתית שזור בפעילויות שונות בבית הספר, כגון לימודי מקצוע האזרחות בכיתות ט'-י"ב, כתיבת מטלת הביצוע במסגרת שתי יחידות הלימוד באזרחות, פרויקט מחויבות אישית, פעילות במועצות התלמידים או כל פעילות התנדבותית אחרת  שבה  מעורבות חברתית-אזרחית בקהילה. 

המיזם "כנסת צעירה" מאפשר יישום של הערכים והעקרונות הדמוקרטיים שנלמדו במסגרת הלימודים בבית הספר או הפעילויות החינוכיות השונות. המיזם תורם למאמץ החינוכי לעודד מעורבות אישית בעשייה החברתית-אזרחית ובאמצעותו הופכת הלמידה התיאורטית לחוויה מוחשית ומעשית.

 

3.      "כנסת צעירה"– מהלך הפעילות בשנת הלימודים התשע"א

3.1     הכנת התלמידים לקראת השתתפותם בפעילות "כנסת צעירה"

במהלך חופשת החנוכה השתתפו התלמידים שנבחרו למיזם ביום הכנה ראשון ובו התקיימו  כמה פעילויות:

–       הסבר כללי על מהות המיזם

–       רקע על עבודת שלוש רשויות השלטון והתמקדות בעבודת הכנסת ובתהליך החקיקה

–       סדנה בנושא חקיקת חוק

–       הסבר על נושאי הוועדות שיידונו במהלך יום "כנסת צעירה" וחלוקת התלמידים לוועדות השונות. הנושא המרכזי שנבחר הוא "עולמם של בני הנוער 2011". במסגרת הנושא הכללי נדונו נושאים כמו זכויות וחובות התלמיד, אלימות וירטואלית, השתתפות ילדים ונוער בתכניות ריאליטי, אלכוהול וסמים במוקדי הבילוי ושינוי גיל הבחירה לכנסת.

–       חלוקת אוגדן מאמרים וחומרים מגוונים להכנת עבודת התלמידים בוועדות הכנסת

–       התנסות בכתיבת נייר עמדה

–       סדנה לבחירת שואלי השאילתות מקרב התלמידים.

3.2     ביקור במשכן הכנסת והיכרות עם עבודתה

ביום חמישי, א' בשבט התשע"א (6.1.2011) יבקרו התלמידים במשכן הכנסת. ההיכרות עם עבודת הכנסת והעשייה המשותפת עם חברי הכנסת תאפשר לתלמידים להתנסות בעבודה המהותית של הכנסת כפי שהיא במציאות ולא כפי שהיא נתפסת לעתים בעיני הציבור או מוצגת בכלי התקשורת.

הביקור יכלול:

–       סיור לימודי מודרך במשכן הכנסת תוך שימת דגש על תפקידי הכנסת כמייצגת האינטרסים של הציבור,  כגוף מחוקק וכמפקחת על עבודת הרשות המבצעת

–       היכרות עם עבודת ערוץ הכנסת ותפקיד כתב הכנסת והכנה לסיקור המיזם  "כנסת צעירה"

–       התכנסות בוועדות השונות  כדי להכיר את "מאחורי הקלעים" של עבודת הוועדות, לקיים דיון בעקבות הכנת ניירות העמדה על ידי התלמידים ולגבש עמדה לקראת הדיון שיתקיים בוועדה ביום "כנסת צעירה".

3.3     הכנת שאילתות

התלמידים שנבחרו להציג שאילתות במליאה יעבדו במהלך שבועיים וחצי, מה-06.01.11 ועד האירוע בכנסת ב-24.01.11,  על כתיבת השאילתות עם חברי כנסת. חברי הכנסת ינחו את התלמידים כיצד לנסח שאילתה מבחינה תכנית וסגנונית. נושאי השאילתות נבחרו על ידי התלמידים ומשקפים נושאים הקרובים ללבם.

להלן פירוט נושאי השאילתות על-פי החלוקה לוועדות הכנסת:

          א. ועדת החינוך, התרבות והספורט – "התלמידים במערכת החינוך - 
   בין זכויות לחובות" (חוק זכויות התלמיד והיזמות לביטולו)

          ב. ועדת מדע וטכנולוגיה – "אלימות וירטואלית – האם זהו חלק בלתי נמנע מתרבות
  האינטרנט"? (חופש הביטוי מול הזכות לחיים, ביטחון ושלמות הגוף)

          ג. הוועדה לזכויות הילד וועדת הכלכלה – "השתתפות ילדים ובני נוער בתכניות ריאליטי"

          ד. ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדה מיוחדת למאבק בנגע הסמים 

              –  "אלכוהול וסמים במוקדי בילוי – כיצד להתמודד עם התופעה"?

          ה. ועדת החוקה, חוק ומשפט – "שינוי גיל הבחירה לכנסת –  רעיון המקדים את
  זמנו"?

מומלץ למקד את הלמידה והדיונים לכל התלמידים בכיתה בנושאים שיידונו באירוע "כנסת צעירה" בכנסת ביום שני, י"ט בשבט התשע"א, 24.01.11, במסגרת דיוני ועדות הכנסת השונות שיתקיימו באותו יום. ביום זה יועברו דיוני הוועדות  בשידור ישיר באמצעות ערוץ הכנסת ויופיעו בו תלמידים שישתתפו בדיונים באופן פעיל. רצוי להציע לתלמידים לצפות בשידור זה בעקבות למידה מוקדמת בכיתה.

3.4          אירוע "כנסת צעירה" לציון יום ההולדת של הכנסת

 האירוע יתקיים במשכן הכנסת ביום שני, י"ט בשבט התשע"א, 24.01.2011.

 האירוע יכלול:

–       פעילות בוועדות הכנסת - בוועדות הכנסת יתקיימו דיונים בנושאים שנבחרו מראש בהשתתפות חברי הכנסת והתלמידים. התלמידים יהיו שותפים פעילים בעבודת הוועדות לאור היכרותם וחקירתם המוקדמת את הנושאים השונים. בסוף הדיון תתקבל הצעה לסדר, סיכום או הצעת חוק.

       ערוץ הכנסת – תלמידים ממגמת תקשורת יתלוו לכתבים ולעורכים של ערוץ הכנסת. התלמידים המשתתפים במיזם ירואיינו לתכנית "אולפן פתוח".

       צפייה בהצגה "החוג לדרמה"  (תיאטרון לילדים ולנוער של אורנה פורת) – ההצגה עוסקת בנושא האלימות בקרב בני הנוער בישראל  ואחריה יתקיים דיון עם  השחקנים.

       ישיבה חגיגית -  בשעה 16:00 אחר-הצהריים תתכנס מליאת הכנסת לישיבה חגיגית לציון יום כינון הכנסת בט"ו בשבט, בהשתתפות נשיא המדינה, ראש הממשלה,  יושב ראש הכנסת, יושבת ראש האופוזיציה, שרים וחברי הכנסת. הישיבה תתקיים בסימן האירוע "כנסת צעירה": התלמידים יפנו לשרים בשאילתות שהוכנו מראש יחד עם חברי הכנסת, בנושאים אקטואליים המעסיקים את בני הנוער.

האירוע יסוקר בשידור ישיר  בערוץ הכנסת ומומלץ לכל התלמידים לצפות בו במסגרת לימודי האזרחות או במסגרת הפעילויות החינוכיות בבתי הספר.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר גדעון טויטו, המזכירות הפדגוגית,

טל' 02-5602735,  דוא"ל  gideontv@education.gov.il.

 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת תשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014