education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-76  סייעות רפואיות בחינוך הרגיל

 

חוזר זה המובטל

למעבר לחוזר המעודכן

מבוא

 

תמצית

סעיף זה מתאר את התמיכה הניתנת לאוכלוסיית התלמידים בחינוך הרגיל שהם בעלי צרכים מיוחדים בתחום הבריאות לתקופה מוגבלת, מגיל חובה ועד הגיעם לעצמאות טיפולית. הסעיף מפרט את ההנחיות לרשויות המקומיות על הליך הגשת הבקשה להעסקת סייעת, על ההכשרה הנדרשת לסייעת ועל אופן העסקתה. הסעיף מפרט גם את תפקידו של צוות המוסד החינוכי בקבלת התלמיד בעל הצרכים הרפואיים המיוחדים.

 

התוקף : החל מ-1 בספטמבר 2011.

התחולה : כל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

הסטטוס : חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים : סעיף 1.2-39 בחוזר הוראות קבע עא/10(א), "סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

שם היחידה : המזכירות הפדגוגית

בעל התפקיד : המפקח על תחום הבריאות

מספר הטלפון : 02-5603220  ו-02-5603451

הדוא"ל : sayaot@education.gov.il

 


 

1.     הקצאת סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל לפי קריטריונים

1.1     כללי 

1.1.1 תלמידי החינוך הרגיל בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים מחולקים על פי המאפיינים האלה:

–        תלמידים הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

–        תלמידים הנדרשים להשגחה למניעת מצבים מסכני חיים

–        תלמידים במצבי בריאות חריגים.

1.1.2  גיל קבלת הסיוע הוא מגיל חובה על פי חוק חינוך חובה  ועד שהתלמיד מגיע  לעצמאות טיפולית (בגיל 10-9).

1.1.3  על היקף הסיוע שיינתן תחליט הוועדה הבין-משרדית לסייעות לתלמידים בחינוך הרגיל. ההיקף המרבי לסיוע לתלמיד הוא 30 שעות שבועיות.

1.1.4  סיוע יינתן אך ורק בימי הלימודים הרשמיים, למעט חופשות וחגים.

 

1.2     הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

תלמיד הנדרש לאחת מהפעולות המפורטות להלן, על פי מסמך הרופא:

–   מתן חמצן

–   שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום

–   צנתור שלפוחית השתן

–   הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום

–   ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים סוכרתיים.

  

1.3     הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים להשגחה למניעת מצב מסכן חיים

תלמיד הנדרש להשגחה בשל אבחנה של מחלה קשה במיוחד, על פי מסמך של רופא מומחה בתחום בלבד (אלרגולוג ילדים, נוירולוג ילדים) ודוח פסיכו-סוציאלי, כמפורט להלן:

–        אלרגיה מסכנת חיים עם תיעוד ברור של חומרת התגובה לחלב, לבוטנים או לאגוזים, וכן אסטמה אלרגית המעלה את הסיכון העתידי לתגובה אנפילקטית מסכנת חיים

–        אפילפסיה לא מאוזנת, כלומר של יותר משני התקפים בחודש מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית עם התקפים קשים ("גראנד מאל") שמביאים לנפילה.

 

1.4     הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים במקרים חריגים

תלמיד שחוות דעת רפואית וחוות דעת פסיכו-סוציאלית מצביעות על מצבו הבריאותי המסוכן או על חשש לסיכון חייו.

 

2.     הסמכות והאחריות של הרשות המקומית ושל הגורם המטפל

2.1     הרשות המקומית שבה המוסד החינוכי נמצא היא, ורק היא,  בעלת הסמכות לפנות לוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בשם התלמיד, ובמקרה שתתקבל הקצאה הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את הסייעת. לפיכך הכתובת לפניות בתי הספר וההורים היא הרשות המקומית.

2.2     הדרכת הסייעת היא באחריות הרשות המקומית ותתקיים בשיתוף פעולה של ההורים במרפאות המקצועיות שבהן התלמיד מטופל על פי ההנחיות בחוזר המנכ"ל של משרד הבריאות ועל פי נהליו הקבועים והמשתנים.

2.3     על הסייעת לפעול בשגרה ובמצבים קיצוניים על פי ההנחיות הפרטניות של הרופא המומחה ובהתאם להדרכה שקיבלה מהצוות הרפואי במרפאה שבה התלמיד מטופל.

במידת הצורך, ועל פי שיקול דעתה, תקיים הסייעת התייעצות עם ההורים ותקבל החלטה בהתאם למצב אם יש להזעיק סיוע מקצועי או פינוי חירום.

2.4    תכנית הסיוע אינה באה להחליף את הצורך בתמיכה בתלמיד ובעידודו לפתח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים. תמיכה זו היא באחריות המרפאה שבה התלמיד מטופל, בעזרת צוות מקצועי ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית ועם המסגרת החינוכית. דיווח על התקדמות התהליך של רכישת עצמאות יועבר לוועדה בכל שלב של בדיקה מכל אחד מהמעורבים שיידרשו לכך.

2.5    החלטות הוועדה, המלצותיה והיקף הסיוע שאושר יישלחו לרשות המקומית באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

3.     הנחיות למוסד החינוכי

בהתייחסות לתלמיד בעל הצרכים הבריאותיים המיוחדים יש לנקוט כמה צעדי מניעה, וזאת בשילוב כלל המסגרת החינוכית ובהסכמת התלמיד והוריו:

3.1    מניעה ראשונית: הסבר לילדים, להוריהם ולצוות המוסד החינוכי כיצד יש להפחית את החשיפה לגורמים מסכנים (הרחקה, ניקוי)

3.2    מניעה משנית: הדרכת הצוות החינוכי, תלמידי הכיתה וכלל המסגרת החינוכית כיצד מזהים תופעות חריגות וכיצד מיישמים את ההנחיות ואת הנהלים הרלוונטיים של משרד החינוך

3.3    מניעת מצב מסכן חיים: היערכות למתן טיפול מיידי מציל חיים  לפי הנחיות פרטניות של הרופא המומחה לגבי התלמיד המסוים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1(ב), ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/09/2015