education - חינוך מצבת עובדי הוראה שאינם רשמיים

 
 • מוקד סיסמאות ותמיכה תפעולית לעובדי הוראה טלפון: 03-9298888 או 6552* שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 07:30-22:00.
 • מוקד תמיכה למוסדות ובעלויות  טלפון:  03-6906600 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 7:30-22:30, יום ו' וערבי חג 7:30-14:30, שבת (לדוברי ערבית) 7:30-16:30
 • מטה איסוף נתונים טלפון: 02-5414333, פקס: 02-5825420, 02- 5825361/2/54 דוא"ל : mate.isuf@marmanet.co.il
 • פניות בנושא עוז לתמורה
  073-3935138
  073-3935139
  073-3935140
  073-3935141
  073-3935162
  שעות פעילות 09:00-13:00
  פקס: 073-3935190
פורטל עובדי הוראה
 
כניסה למערכת למוטב   כניסה למערכת למוסד

אישורים מיוחדים לעובדי הוראה

האתר משמש מוטבים, מוסדות להכשרת עובדי הוראה,  מוסדות חטיבה עליונה ומוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי, לצפיה בנתוני עובדי הוראה שאינם עובדי מדינה, המלמדים במוסד


דרישות מערכת:
אקספלורר 9 ומעלה (תאימות ל-7), או כרום. תוכנת  Acrobat 7 ומעלה.

 
 • חדש! ניתן לצפות בדוח גמול חונך.
  הדוח מכיל את החונכים הזכאים לגמול ומספר המתמחים שדווחו עבורם.
  ניתן לצפות בדוחות למוסד ובדוחות למוטב.

 • שגיאה 13:
  עו"ה שנשלח עבורו הצהרה שאינו שייך לאף ארגון בשנה"ל הקודמת ההצהרה תקפה גם לשנה"ל הנוכחית.(יש לשלוח ממשק מצבת לצורך עדכון) לעובדים חדשים יש לשלוח הצהרה שאינו שייך לאף ארגון השנה.

 • ניתן להגיש בקשות להצטרפות לרפורמה "עוז לתמורה" באופן חריג עד ה 15.11.18

 • חישוב מענק יובל מעודכן במערכת לשנה"ל תשע"ח.
  שימו לב להערה בדוח מענק יובל: "נתוני טיוטה – לא לתשלום"
  לאחר שהנתונים יאושרו הם יועברו לתשלום וההערה תוסר.
 • רכז מעורבות חברתית - הודעה חשובה! קוד התפקיד לרכז מעורבות חברתית הינו 767 (לא לדווחו בקוד התפקיד של רכז חינוך חברתי).
 • חובה לדווח את שני התפקידים הבאים בכל מוסד: 1. רכז בטחון 2. רכז לקויי למידה

    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2019