education - חינוך מדב"ס - אופקית
 
 
 
 
 
    תצוגת הדפסה
 
 
 
 
העדרויות
דיווח חופשת לידה
 

       חופשת לידה מדווחת למערכת כי קיימת היעדרות מול מערכת השעות.

       מערכת ממשיכה  את חישוב ההטבות בחופשת הלידה- וזו הסיבה  שחופשת   

       הלידה מדווחת כהעדרות ולא משתנה כלל מערכת השעות שלה

 

       תהליך יציאה לחופשת לידה

       1.      בתפריט בחר באפשרות העדרויות

       2.      הכנס סמל מוסד ות.זהות עו"ה.לאיתור לפי שם לחץ(להסבר חלון חיפוש לחץ כאן)

       3.      לחץ על איתור

       4.      בחר בסוג העדרות חופשת לידה המתאים. ההעדרות היא ברמת עובד-משפיעה

            על כל המוסדות שבהם עובד העו"ה

       5.      הכנס את תאריך תחילת ההעדרות בלבד. (להסבר לוח שנה לחץ כאן)

      במידה והחופשה קצרה מהרגיל יש למלא גם את תאריך החזרה

      שים לב 

      המערכת תחשב אוטומטית את תאריך סיום חופשת הלידה

       6.   יש ללחוץ על שמירה

 

       כאשר התהליך מגיע למערכת משה"ח, מתווספת תנועת העדרות לא מוצדקת(3099)

       ברמת עובד שתפקידה לחסום את תשלום המשכורת עד שהמורה חוזרת בפועל לעבוד

 

        שים לב 

      תהליך דיווח חופשת לידה בקיץ

       תהליך הדיווח זהה לחלוטין לדיווח רגיל כאשר השוני המהותי הוא שבית הספר

      צריך לדווח את מערכות השעות הרלוונטיות למורה עם תאריכי תחולה: מתחילת

      שנה"ל ועד תאריך סיום החל"ד ולא משנה אם המורה ממשיכה ללמד בבית הספר

      או עוברת למוסד אחר.  כל עוד המורה בחופשת לידה יש להקליד את מלוא

      מערכת השעות ותאריכי התחולה בסמל המוסד בו עבדה ערב יציאתה לחופשת

      לידה.

 

       תהליך חזרה לעבודה 

      1.    אם המורה חוזרת בזמן מהחופשה,

             1.1  בחר את תנועת ההעדרות הלא מוצדקת 3099

             1.2   לחץ מחיקה ע"מ למחוק את התנועה

2    2.   במידה והמורה מאריכה את חופשת הלידה יש למחוק את תנועת ההעדרות  

            הבלתי מוצדקת ולהוסיף תנועת העדרות חדשה עם סוג ההעדרות החדש

            (לדוג' חופשה קצרה ללא שכר )

            2.1   בחר את תנועת ההעדרות הלא מוצדקת שהתווספה אוטומטית

            2.2   לחץ מחיקה ע"מ למחוק את התנועה

2          2.3   לחץ הוספה להוספת תנועה חדשה

            2.4   הכנס בתאריך מ את תאריך סיום חופשת הלידה+1 ובתאריך עד את    

             סיום החופשה

 

        הערה

       תנועת ההעדרות הלא מוצדקת היא ברמת עובד ובשל כך המוסד הראשון שימחוק

       את התנועה ישפיע על שאר המוסדות שהמורה עובדת בהם.

       במידה והמורה לא חוזרת לעבוד בכל המוסדות בו זמנית, על כל מוסד לדיווח את

       פרטי המשך העבודה של המורה.

       לדוגמא: במוסד אחד המורה חוזרת לעבוד בזמן- המוסד צריך רק למחוק את

       תנועת ההעדרות הבלתי מוצדקת

       במוסד שני- המורה נעדרת לעוד שבועיים בשל חופשה ,

       אז המוסד צריך לדווח על העדרות חופשה קצרה ללא שכר 7068

       בכל מקרה- מחיקת היעדרות 3099 למורה שעובד ביותר ממוסד אחד -

       גורמת לבניית היעדרות לא מוצדקת (קוד 3098)  - בכל המוסדות האחרים. 

 

        הערה אופקית אופקית :

  1. מורה בחופשת לידה שיצאה לחופשת לידה קודם למועד הצטרפות מוסד העסקתה לעבודה במתכונת רפורמה, תצטרף לרפורמה החל ממועד סיום חופשת הלידה , כלומר למורה כזו יש להקליד מערכת שעות מעודכנת במתכונת הרפורמה החל מיום סיום חופשת הלידה.

  2. מורה שיצאה לחופשת לידה אחרי מועד הצטרפות המוסד לרפורמה יש לבצע לה הפסקת עבודה ודיווח נתוני העסקה באפקית קודם למועד יציאתה לחופשת הלידה.

    *כל הכתוב לעיל נובע מהעקרון שאין לשנות מערכת שעות למורה בחופשת לידה ויש להחיל עליה במהלך כל חופשת הלידה את מערכת השעות בה הועסקה ערב יציאתה לחופשת לידה.

     

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  05/03/2008