education - חינוך 

רמת שירות הינה רמת התנאים סביבתיים שביה"ס מעניק לתלמיד, תומכי הוראה וסביבת הוראה, לפי תקנים שקבע משרד החינוך

 

ציון רמת השירות שנקבע ע"י המשרד מהווה את אחוז התקצוב של שכר הלימוד בחטיבה העליונה

 
מערכת רמת שירות אחראית על ניהול נתוני עובדי סיוע ונתוני סביבת תומכי הוראה, במוסדות חטיבה עליונה  

 

         

  
 עדכון עובדי מדינה
  
 חוברת הנחיות להורדה
  
 

 

 

 

 • לבעיות גלישה והדפסת דוחות - מוקד סיוע "קישורים לעתיד",
  טל': 1-700-502-505

 

 • טיפול בטפסים מוסדות ארציים - מטה איסוף נתונים,
  טל': 02-5414333  פקס: 02-5825420, 02-5825361/2/54

 

 • לשאלות תוכן מוסדות התישבותיים, יהושע צדוק,
  טל' 03-6898818/9

 

 • לשאלות תוכן מוסדות ארציים, אמנון לוי, טל' 02-5603866 
 • דפדפן אקספלורר 6 ומעלה
 • תוכנת Acrobat 7 ומעלה