education - חינוך
 


 

 
 

  

תשלומי שפ"י - טליה אליאש בטל':02-5603257

מחוז צפון - אליסה אלון

מחוז חיפה - ד"ר דניאלה פלד

מחוז מרכז - אהובה עציוני

מחוז ירושלים - אורית כהן

מחוז תל אביב - מירי זולברג

מחוז דרום - אילן וירצברגר 

דרישות מערכת:

דפדפן Explorer 6 ומעלה.

תוכנת Acrobat 7 ומעלה.

 
 

 

מערכת תקן הפסיכולוגים לשפ"י נועדה לנהל את מסד משאבי השירות הפסיכולוגי חינוכי. שפ"י קידמה מערכת אינטרנטית זו, על מנת להבטיח יצירה של מסד נתונים עדכני בשירות הקשר שבין המטה לשדה. מסד הנתונים כולל נתונים אודות: פירוט כח האדם בשירות ומעמדו המקצועי, הקצאת תקנים על פי מפתח שפ"י, הקצאת שעות הדרכה ועוד. מדובר בתהליך חדש לארגון. לך, מנהל/ת השפ"ח תפקיד משמעותי ומרכזי ביותר בהצלחת התהליך.