education - חינוך מערכת תכניות חינוכיות
 


היחידה לניהול תכניות ולשותפויות בין מגזריות

תחומי האחריות של היחידה:

היחידה אחראית להבניית תהליכים להסדרת נושא התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך (בחינת התכנית, בחירתה, הכנסתה למוסד החינוכי והפעלתה) תוך העצמת המנהיגות החינוכית ותוך שילוב הכוחות, הידע, החדשנות והמשאבים של הארגונים השונים מהמגזר הראשון, השני והשלישי. כמו כן, היחידה אחראית על פיתוח מנגנוני תיאום בין מגזריים בראייה אסטרטגית, בשגרה ובחירום.

יעדי היחידה:

  • פיתוח, יישום והטמעת המדיניות בתחום ניהול התכניות והקשר הבין מגזרי.
  • יצירת תשתית למיפוי וניהול התכניות החינוכיות החיצוניות.
  • הבניית מנגנונים לתיאום ושיתוף פעולה בין מגזריים.

  • מערכת התכניות החינוכיות (מאגר התכניות הממוחשב) מהווה תשתית פדגוגית המאפשרת בחינה ובחירה מושכלת של תכניות חינוכיות חיצוניות והתאמתן לצורכי המוסד החינוכי.
  • מערכת התכניות החינוכיות מהווה פלטפורמה לרישום ולניהול כלל התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך.
  • המערכת מאפשרת לארגונים להזין פרטי תכניות חינוכיות שבאחריותם ושמופעלות במוסדות חינוך (הסבר אודות הארגונים המורשים להוסיף  תכנית, ראה ב"שאלות ותשובות")
  • המערכת מאפשרת לכלל הציבור לצפות בפרטי תכניות שונות ולאתר תכניות על פי מאפיינים שונים.
  • מערכת התכנית החינוכיות (מאגר התכניות הממוחשב) פתוחה לציבור הרחב כדי לאפשר שקיפות, רלוונטיות ודינאמיות. התכניות מופיעות במאגר בצבעים מייצגים: המסלול הירוק (תכניות המלוות בנציג המשרד), המסלול הכחול (תכניות ללא ליווי של נציג המשרד), "נורית אדומה" (תכניות שאינן מאושרות להפעלה במוסדות החינוך).
  • בצד כל תכנית מופיע משוב מנהלים ומפקחים במטה. משוב המנהלים מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של המנהלים שהפעילו את התכנית במוסדם (פרטי המנהלים הממשבים יישארו חסויים במערכת). משוב המפקחים אינו מדורג מספרית אלא מופיע כחוות דעת במלל חופשי, בהתאם לדגשים שיבחר המפקח לציין בהקשר לתכנית.

לתמיכה תפעולית במערכת: 03-6906600 

שעות פעילות:

ימים א-ה בין השעות 07:30-22:30     

יום ו וערבי חג בין השעות 07:30-14:30    

לדוברי ערבית: שבת: 07:30-16:30 

 

לפניות בנושא סיסמאות: 03-9298888

שעות פעילות: ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00

 

לשאלות תוכן, אנא פנה לדוא"ל partnership@education.gov.il

 


 

מי יכול להזין תכנית חינוכית?
כל ארגון השייך למגזר הראשון (משרדי ממשלה ורשויות מקומיות), השני (מגזר עסקי- ארגונים הפועלים למטרות רווח או במסגרת אחריות חברתית) או השלישי (ארגונים ללא כוונת רווח כגון עמותות וקרנות), המפתח או מפעיל תכנית חינוכית במוסד חינוכי. 

 

מהי תכנית חינוכית חיצונית?
פעולה המתבצעת תוך מעורבות פדגוגית של גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי). מערך הפעולה בתכנית כולל: הגדרת יעדים, מטרות, מודל ההפעלה, הערכה של התהליכים ואופן השגת המטרות.

 

למי מיועדת המערכת?
למנהלי מוסדות חינוך וצוותיהם, למנהלי מחוזות, למפקחים, למדריכים, לאנשי מטה, למנהלי אגפי חינוך ברשויות, להורים, למפתחי ומפעילי תכניות חינוכיות חיצונית.


הזנתי תכנית ואיני רואה אותה במאגר, מדוע?
כל תכנית עוברת את בדיקת היחידה לניהול תכניות ולאחר מכן מאושרת לצפייה במאגר.

 

כיצד תכנית צוברת מידע וחוות דעת?
מנהלי מוסדות חינוך ומפקחים במטה הם בעלי הרשאה למשב תכניות. משוב המנהלים מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של המנהלים שהפעילו את התכנית במוסדם (פרטי המנהלים הממשבים יישארו חסויים במערכת). משוב המפקחים אינו מדורג מספרית אלא מופיע כחוות דעת במלל חופשי, בהתאם לדגשים שיבחר המפקח לציין בהקשר לתכנית.

 

אני מנהל/ת מוסד חינוכי, איך אני יכול/ה להוסיף חוות דעת (משוב) על תכנית שפועלת אצלי?

עליך לאתר את התכנית במאגר, ללחוץ על קישור 'חוות דעת מנהלי מוסדות' המופיע בצד שמאל (ליד  הכוכביות) ולאחר מכן ללחוץ על 'הוספת  חוות דעת'. במסך הכניסה תתבקש להזין סיסמה (זהה לזו המשמשת אותך בשאר מערכות המשרד).         בסיום מילוי המשוב, יש ללחוץ על 'שליחה'.

 

האם ארגון יכול להוסיף חוות דעת ומידע מטעמו?
בנוסף לפרטי התכנית שהגוף אחראי לתוכנם, בהמשך תינתן אפשרות להוסיף סרטונים, מכתבים, דוחות ביצוע וכו' בצד כל תכנית.

 

מה יוצא לי מזה?
שקיפות מלאה והנגשה של כל התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במערכת החינוך ואפשרות לבחירה מושכלת ומקצועית של תכנית בהתאם לצרכי המוסד. בנוסף, אפשרות להתאים פיתוח תכנית חדשה לצרכי מערכת החינוך והשטח.

 

באיזה דפדפנים המערכת תומכת?
אקספלורר 9 ומעלה, Google Chrome , Mozilla Firefox

 

באיזה רזולוציה מומלץ לצפות במערכת?
רזולוציה של 1024X768

 

  תאריך עדכון אחרון:  20/05/2016