education - חינוך תכניות חינוכיות
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע למנהלי מוסדות חינוך
 
  • תכנית חינוכית חיצונית (הגדרה):
    פעולה מתמשכת המתבצעת תוך מעורבות פדגוגית של גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי). מערך הפעולה בתכנית כולל הגדרת יעדים, מטרות, מודל הפעלה, הערכה של התהליכים ואופן השגת המטרות.
    פעילות חד פעמית (הרצאה, מופע, סדנא יחידה, יום שיא וכו') אינה תכנית ומקומה אינו במאגר. שילובה של פעילות חד פעמית במוסד החינוכי מותנה באישור המנהל/המפקח.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2017  

עדכוני rss