education - חינוך תכניות חינוכיות
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות המערכת
 

 

  • מערכת התכניות החינוכיות (מאגר התכניות הממוחשב) מהווה תשתית פדגוגית המאפשרת בחינה ובחירה מושכלת של תכניות חינוכיות חיצוניות והתאמתן לצורכי המוסד החינוכי.

 

  • מערכת התכניות החינוכיות מהווה פלטפורמה לרישום ולניהול כלל התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך.

 

  • המערכת מאפשרת לארגונים להזין פרטי תכניות חינוכיות שבאחריותם ושמופעלות במוסדות חינוך (הסבר אודות הארגונים המורשים להוסיף תכנית, ראה ב"שאלות ותשובות").

 

  • המערכת מאפשרת לכלל הציבור לצפות בפרטי תכניות שונות ולאתר תכניות על פי מאפיינים שונים.

 

  • מערכת התכנית החינוכיות (מאגר התכניות הממוחשב) פתוחה לציבור הרחב כדי לאפשר שקיפות, רלוונטיות ודינאמיות. התכניות מופיעות במאגר בצבעים מייצגים: המסלול הירוק (תכניות המלוות בנציג המשרד), המסלול הכחול (תכניות ללא ליווי של נציג המשרד) והמסלול האדום (תכניות שאינן מאושרות להפעלה במוסדות החינוך).


  • בצד כל תכנית מופיע משוב הצוות החינוכי במוסד. המשוב מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של צוותי החינוך שהפעילו את התכנית במוסדם (פרטי אנשי הצוות הממשבים יישארו חסויים במערכת).


  • הערכת המפקחים/מדריכים במשרד מדורגת בין 1 ל 10 וכוללת מלל חופשי בהתאם לדגשים שיבחר המפקח/המדריך לציין בהקשר לתכנית.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/01/2018  

עדכוני rss