education - חינוך תכניות חינוכיות
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלות נפוצות
 

מי יכול להזין תכנית חינוכית?

כל ארגון השייך למגזר הראשון (משרדי ממשלה ורשויות מקומיות), השני (מגזר עסקי- ארגונים הפועלים למטרות רווח או במסגרת אחריות חברתית) או השלישי (ארגונים ללא כוונת רווח כגון עמותות וקרנות), המפתח או מפעיל תכנית חינוכית במוסד חינוכי.


מהי תכנית חינוכית חיצונית?

פעולה מתמשכת המתבצעת תוך מעורבות פדגוגית של גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי). מערך הפעולה בתכנית כולל הגדרת יעדים, מטרות, מודל הפעלה, הערכה של התהליכים ואופן השגת המטרות.
פעילות חד פעמית (הרצאה, מופע, סדנא יחידה, יום שיא וכו') אינה תכנית ומקומה אינו במאגר. שילובה של פעילות חד פעמית במוסד החינוכי מותנה באישור המנהל/המפקח.


למי מיועדת המערכת?

למנהלי מוסדות חינוך וצוותיהם, למנהלי מחוזות, למפקחים, למדריכים, לאנשי מטה, למנהלי אגפי חינוך ברשויות, להורים, למפתחי ומפעילי תכניות חינוכיות חיצוניות.


הזנתי תכנית ואיני רואה אותה במאגר, מדוע?

כל תכנית עוברת את בדיקת היחידה לניהול תכניות ולאחר מכן מאושרת לצפייה במאגר.


כיצד תכנית צוברת מידע וחוות דעת?

מנהלי מוסדות חינוך ומפקחים/מדריכים במשרד הם בעלי הרשאה למשב תכניות. משוב המנהלים מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של המנהלים שהפעילו את התכנית במוסדם (פרטי המנהלים הממשבים יישארו חסויים במערכת). משוב המפקחים אינו מדורג מספרית אלא מופיע כחוות דעת במלל חופשי, בהתאם לדגשים שיבחר המפקח/המדריך לציין בהקשר לתכנית.


אני מנהל/ת מוסד חינוכי, איך אני יכול/ה להוסיף חוות דעת (משוב) על תכנית שפועלת אצלי?

עליך לאתר את התכנית במאגר, ללחוץ על קישור 'חוות דעת מנהלי מוסדות' המופיע בצד שמאל (ליד הכוכביות) ולאחר מכן ללחוץ על 'הוספת חוות דעת'. במסך הכניסה תתבקש להזין סיסמה (זהה לזו המשמשת אותך בשאר מערכות המשרד). בסיום מילוי המשוב, יש ללחוץ על 'שליחה'.


מה יוצא לי מזה?

שקיפות מלאה והנגשה של כל התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במערכת החינוך ואפשרות לבחירה מושכלת ומקצועית של תכנית בהתאם לצרכי המוסד. בנוסף, אפשרות להתאים פיתוח תכנית חדשה לצרכי מערכת החינוך והשטח.


באיזה דפדפנים המערכת תומכת?

אקספלורר 9 ומעלה, Google Chrome , Mozilla Firefox


באיזה רזולוציה מומלץ לצפות במערכת?

רזולוציה של 1024X768

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017  

עדכוני rss