education - חינוך תכניות חינוכיות
 
 
 
 
 
 
 
 
מי אנחנו
היחידה לניהול תכניות ולשותפויות בין מגזריות
 

תחומי האחריות של היחידה:

  • ניהול שותפויות בין מגזריות בנושאים הנגזרים מתוך התכנית האסטרטגית של משרד החינוך והבניית מנגנוני שיח קבועים המתבססים על תפישה ותרבות של שותפויות.
  • ניהול מערכת התכניות החינוכיות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך (בחינת התכנית, בחירתה, הכנסתה למוסד החינוכי והפעלתה) תוך העצמת המנהיגות החינוכית ותוך שילוב הכוחות, הידע, החדשנות והמשאבים של הארגונים השונים מהמגזר הראשון, השני והשלישי.
  • ליווי מיזמים חינוכיים משותפים של המשרד עם גופים חיצוניים: תכנית מפרש, תכנית מנדל, הקרן לעידוד יוזמות.


יעדי היחידה:

  • פיתוח, יישום והטמעת המדיניות בתחום ניהול התכניות והקשר הבין מגזרי.
  • יצירת תשתית למיפוי וניהול התכניות החינוכיות החיצוניות.
  • הבניית מנגנונים לתיאום ושיתוף פעולה בין מגזרי.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017  

עדכוני rss