education - חינוך מדגנט
 

מדגנט - מערכת הדיווח לגננות, מאפשרת הזנת נתוני היעדרות, מ"מ ושעות בודדות של גננות ואישורם ע"י פקידי השכר לצורך תשלום שכר. 

 גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים הנשלחים ומועבר משוב לגננת באמצעות מערכת מדגנט.

כל ההליך הממוחשב נועד להחליף את ההליך הידני (של מילוי טפסים ושליחתם למחוז).

המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות (שאינן מדווחות על ידי המפקחת), מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת.

 

בהצלחה

 


גננת הזקוקה לתמיכה טכנית בעבודתה במערכת יכולה לפנות למוקד התמיכה בטלפון: 03-9298888
ימים א-ה : 8:00-16:00, בימי ו' המוקד סגור.

כמו כן, ניתן להיעזר בקובץ ההנחיות המצורף ומופיע באתר חשבות משרד החינוך, או לצפות בסרטון ההדרכה ב youtube

  תאריך עדכון אחרון:  07/01/2015