education - חינוךהערכת עובדי הוראה  • מפקחים שימו  לב –  על מנת לאפשר גישה למוערך יש להגדיר במערכת את המנהלים העוברים תהליך הערכה
  • מנהלים/ות שימו לב - על מנת לאפשר גישה לעובדי ההוראה, יש לבחור במערכת את המורים העוברים תהליך הערכה
  • מדריך למשתמש

דרישות מערכת:

* דפדפן אקספלורר 7 או 8 [במצב תאימות בלבד]

* Windows XP, 2000

* אקרובט 7 וחיבור מהיר לאינטרנט

 
כניסה למערכת

 שאלות  ניתן להפנות אל:

מוקד סיסמאות: 03-9298888
מוקד תמיכה:
03-9298111

 
 

תהליך הערכת מורים מהווה נדבך חשוב לקידום איכות ההוראה. במשך שנים רבות מנהלים מעריכים מורים, כל אחד בדרכו: בזמנים שונים, בכלים שונים וביחס להיבטים שונים. "אופק חדש" מזמן הליך הערכה רציף, מסודר ואחיד לכלל המערכת לצורך קידום/אי קידום מורים בשלבי הערכה שונים.

לאור זאת, נבנה כלי אחיד להערכת מורים, כלי המהווה מנוף נוסף להתפתחות המקצועית של כלל המורים, ומאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, ביה"ס והמערכת כולה.

    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2013