education - חינוך פורטל הורים
 
   
 
 
 
 
 
 
 

קרן קרב
 

תכנית קרב למעורבות בחינוך בשיתוף משרד החינוך מפעילה תכניות העשרה בבתי ספר ובגני ילדים בהשלמה לתכניות הלימודים הפורמאליות, מעודדת מעורבות הורים ודיאלוג בין הגורמים השונים השותפים לחינוך ומעורבת בהפעלתם של פרויקטים חינוכיים-חברתיים לתלמידים עולים וותיקים. התכנית מבוססת על שותפות בין משרד החינוך התרבות והספורט לרשויות מקומיות, להורים ולקרן קרב.

 

תכנית קָרֵב פועלת בכ- 100 רשויות מקומיות, בכ- 570 בתי-ספר וכ- 1,200 גנים, ומגיעה לכ- 230,000 ילדים ברחבי הארץ - בכל המגזרים.

 

 

אתר משרד החינוך - קרן קרב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2008  

עדכוני rss