education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  יצא לאור "הד האולפן החדש" גיליון 104
  
  היכונו לכנס חיפה השני: למידה לאורך החיים
  
  מעז יצא מתוק
  
  יום עיון מחוזי בסימן "למידה משמעותית" - במחוז דרום
  
  יום השפה העברית באולפן "שרת" בבת ים
  
  תמיכה במוסדות חינוך מבוגרים הוקפאה בשלב זה, לא ניתן להגיש בקשות תמיכה
  
  התפרסם הדו"ח השנתי של ה-OECD העוסק בהשוואות בינלאומיות בחינוך
  
  הפסקה זמנית בפרסום החדשון בעברית קלה - לצורך שדרוג
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/11/2015