education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  פעילות לחגי תשרי תשע"ה אשר ארגן מנהל אולפן גיור, מבשרת ציון, הרב אלעד סנבטו
  
  ידיעון סקר המיומנויות גיליון 10
  
  50 שנה למבצע 'ביעור הבערות'
  
  מתווה לתפקידו של משרד החינוך בלמידה לאורך החיים-מכון מנדל
  
  טקס הענקת תעודות לבוגרי פרויקט "עד הלו"ם," באשדוד וקבלת פנים לקבוצת תלמידים חדשה
  
  סיכום שנת הלימודים תשע"ד באולפנים "חרוב" ו"קלישר" באר שבע
  
  תוכנית העבודה של האגף לשנת תשע"ה
  
  סיום שנת תשע"ד באולפן מבשרת ציון
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/09/2014