education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 

 

Adult Education in Israel  

 
 
 
  Adult Education מספר 15 יצא לאור
  
  הד האולפן גיליון 106 יצא לאור
  
  הנחיות למבחנים בהשכלה - מועד קיץ 2017
  
  מבחנים לתמיכה בתחום מוסדות לחינוך ולמידת מבוגרים - להערות הציבור
  
  סמינר נתיבים לעברית במוסקבה
  
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2017