education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 

 

Adult Education in Israel  

 
 
 
  טקסי הענקת תעודות בחברה דוברת ערבית
  
  מפגש של ילדי בית ספר עם כיתת עולים 1
  
  אירועי חודש דצמבר באולפן בינלאומי נתניה
  
  טופס לקבלת הסכמת לומדים לפרסום תמונותיהם / מדיה דיגיטלית
  
  חג הסיגד
  
  פעילות שיא בנושא המרכז "שומרים על אחדות - שומרים על ייחודיות" - מחוז דרום
  
  זוכרים את יצחק רבין - אולפן בית קנדה אשקלון
  
  התפרסם הדו"ח הסופי של מחקר הערכה: השתלבות  בישראל לאור הלימודים באולפן, בעיני בוגרי אולפנים
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2017