education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 בטיחות בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי
  
 עדכון הוראות בנושא גלאי עשן במוסדות חינוך
  
 הנחיות התנהגות בעת עומס חום כבד
  
 הנחיות זהירות מפני נחשים בתקופת הקיץ
  
 הנחיות לזהירות מזחל "טוואי התהלוכה" הנמצא על עצי אורן
  
 הפקת לקחים עקב אירועי בטיחות במעבדות
  
 

   

השאלה: מה הם ההנחיות והדגשים בנוגע לבטיחות מתקני משחק בגני ילדים


 

   

תשובה: מתקני המשחק בגני ילדים עלולים להיות מסוכנים באם לא נבחר במתקנים בטוחים ונתחזק אותם בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1498 על חלקיו, לקריאת מסמך מפורט בנושא מתקני משחק בטוחים


    תאריך עדכון אחרון:  29/06/2014