education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 הנחיות לאיסור שימוש בצעצועים מסוכנים
  
 הנחיות בטיחות לקראת חג פורים
  
 מערכת תיאום טיולים חדשה פברואר 2015
  
 בטיחות תחזוקת מבני מוסדות חינוך בעקבות מזג אויר קיצון
  
 נוהל אופנים חשמליות בבתי הספר
  
 קריטריונים לתקצוב אתרי הנצחה לזכרם של תלמידי מערכת החינוך שנספו באירועי טרור במסגרת פעילות חוץ בית ספרית
  
 בטיחות ואחזקת גגות בבתי ספר יולי 2013
  
 הפקת לקחים בעקבות אסון נחל קומראן
  
 הנחיות בעניין בדיקת מזגנים לקראת החורף 2014
  
 בטיחות בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי
 

   

שאלה: האם חוזר מנכ"ל לכלל פעילויות החוץ עודכן? כוונתי לחוזר המכיל: פעילויות מים רחצה בים, ברכה, פארק מים, פעילות אתגר כמו רכיבה רכביה על אופנים, רכיבה על בעלי חיים, טיפוס וגלישה, מתקנים מתנפחים, מתחם חבלים אתגרי וכדומה?

 

   

תשובה: אנו שמחים לעדכן אתכם כי החוזר החדש המעודכן של פעילויות חוץ אתגר וחוויה יצא ביולי 2014 והוא נמצא באתרים של משרד החינוך. תוכלו למצוא בו את כלל ההנחיות לכל פעילות שאושרה על ידי משרד החינוך

 


    תאריך עדכון אחרון:  01/10/2014