education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 
 

 חוזר מנכ"לית לגבי אופן הכנסת מצלמות והתקנתן בבתי הספר
  
 מידע להורים על בתי הספר של החופש הגדול
  
 רשימת עזר לבדיקת בטיחות רחצה בים
  
 רשימת עזר לבדיקת בטיחות רחצה בפארק מים
  
 רשימת עזר לבדיקת בטיחות רחצה בבריכת שחייה
  
 הנחיות לזהירות מזחל "טוואי התהלוכה" הנמצא על עצי אורן
  
 טבלת מעקב עדכון חוזרי מנכל בטיחות
  
 הפקת לקחים בעקבות אירועי בטיחות במעבדות בבתי ספר
  
 החוזר המעודכן להסעות תלמידים תשע''ד
  
 רענון ההנחיות לקראת יציאה לטיול
 
פורום קב''טים


   

השאלה: מה הם ההנחיות והדגשים בנוגע לבטיחות מתקני משחק בגני ילדים


 

   

תשובה: מתקני המשחק בגני ילדים עלולים להיות מסוכנים באם לא נבחר במתקנים בטוחים ונתחזק אותם בהתאם לדרישות
תקן ישראלי 1498 על חלקיו, לקריאת מסמך מפורט בנושא מתקני משחק בטוחים

    תאריך עדכון אחרון:  28/12/2013