education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 רשימות בקרה לבטיחות בבתי ספר וגנים ילדים ופנימיות מעודכן 2016
  
 דגשים והנחיות לפעילות מתקנים מתנפחים
  
 מבדק בטיחות בקייטנות ריענון הנחיות נובמבר 2015
  
 טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
  
 עדכון הוראות בנושא גלאי עשן במוסדות חינוך
  
 שיפוצים ועבודות בנייה במסגרת שעות הלימודים בבית ספר
  
 הנחיות בטיחות לקראת ל"ג בעומר
  
 קריטריונים לתקצוב אתר הנצחה
  
 דגשים לניהול אירועים  בבית הספר והיערכות לחופשה
  
 דגשים לפעילות רחצה במהלך פעילויות חוץ
 

   

שאלה: מה ההבדל בין חוזר מנכ"ל טיולים לחוזר מנכ"ל פעילויות חוץ?

    תשובה: מצגת המסבירה על ההבדלים כולל קישורים לחוזרי מנכ"ל

 
מערכת לחיפוש הוראות בטיחות בפעילויות חוץ
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2016