education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך
  
 בטיחות בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי
  
 עדכון הוראות בנושא גלאי עשן במוסדות חינוך
  
 הנחיות התנהגות בעת עומס חום כבד
  
 הנחיות לגבי ניהול קייטנות קיץ
  
 הנחיות זהירות מפני נחשים בתקופת הקיץ
  
 מידע להורים על בתי הספר של החופש הגדול
  
 רשימת עזר לבדיקת בטיחות רחצה בים
  
 רשימה לבדיקת בטיחות רחצה בפארק מים
  
 רשימה לבדיקת בטיחות רחצה בבריכת שחייה
 

   

השאלה: מה הם ההנחיות והדגשים בנוגע לבטיחות מתקני משחק בגני ילדים


 

   

תשובה: מתקני המשחק בגני ילדים עלולים להיות מסוכנים באם לא נבחר במתקנים בטוחים ונתחזק אותם בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1498 על חלקיו, לקריאת מסמך מפורט בנושא מתקני משחק בטוחים


    תאריך עדכון אחרון:  29/06/2014