education - חינוךאגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

עדכוני rss

 
 
 
 

 

 בטיחות בפעילויות מחוץ למוסד החינוכי
  
 עדכון הוראות בנושא גלאי עשן במוסדות חינוך
  
 הנחיות התנהגות בעת עומס חום כבד
  
 הנחיות זהירות מפני נחשים בתקופת הקיץ
  
 הנחיות לזהירות מזחל "טוואי התהלוכה" הנמצא על עצי אורן
  
 הפקת לקחים עקב אירועי בטיחות במעבדות
  
 

   

שאלה: האם חוזר מנכ"ל לכלל פעילויות החוץ עודכן? כוונתי לחוזר המכיל: פעילויות מים רחצה בים, ברכה, פארק מים, פעילות אתגר כמו רכיבה רכביה על אופנים, רכיבה על בעלי חיים, טיפוס וגלישה, מתקנים מתנפחים, מתחם חבלים אתגרי וכדומה?

 

   

תשובה: אנו שמחים לעדכן אתכם כי החוזר החדש המעודכן של פעילויות חוץ אתגר וחוויה יצא ביולי 2014 והוא נמצא באתרים של משרד החינוך. תוכלו למצוא בו את כלל ההנחיות לכל פעילות שאושרה על ידי משרד החינוך

 


    תאריך עדכון אחרון:  01/10/2014