education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 לוח בחינות לשנה"ל תשע"ח (2018)
  
 נספחי מידע לקראת מועד קיץ תשע"ז
  
 חוברת שאלונים מעודכנת לחודש מאי 2017
  
 הנחיות הרשמה למועד ב' - קיץ תשע"ז
  
 פרטים והנחיות לשאלוני מפמ"ר - מועד קיץ תשע"ז
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

חדש!! חוברת השאלונים עדכנית לחודש מאי 2017

 לוח בחינות סופי כולל שעות בחינה - קיץ תשע"ז

 מערכת הודעות מטה בחינות מועד קיץ תשע"ז (2017)

 הנחיות הרשמה למועד ב'  קיץ תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 לוח בחינות מועד ב' - קיץ תשע"ז (2017)

 חומר עזר מותר בשימוש - מועד קיץ תשע"ז

 מערכת זימונים לנבחנים אקסטרנים - מועד קיץ

 מערכת רישום למועד ב' - קיץ תשע"ז


קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ז
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון