education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתפ"ש לכבוד 70 שנה למדינה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואר | אוחודשי

חמ''ד


   

  האתר המקוון של החמ"ד - חמ"ד ברשת

       

  איפה נלמד שנה הבאה??  וגם בזו שאחריה??
  מחשבת וכיוונים לתשומת לב ההורים, התלמידים, המחנכים, היועצות ומנהיגים חינוכיים

   

         התיישבותי I דרום I חיפה I ת"א I מרכז I צפון | ירושלים

    

  אגרות

  אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

  אגרת המנהל- ערב ראש השנה תשע"ח

  אגרת המנהל-כ"ג באלול התשע"ח

  אגרות קודמות 

   

   

   

  Academy on line

      תאריך עדכון אחרון:  22/09/2017  

  עדכוני rss