education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתשמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואראוחודשי 

ירושלים מצדיעה לחמד עם עמיר בניון

שבוע החמ"ד תשע"ה: שבוע אחד - שלל אירועים

הדמות השנתית הרב שאול ישראלי זצ"ל

לחיות חיים של מצווה לדמותו של הרב אהרון ליכטנשטיין זצל


     

 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ג' בסיוון התשע"ה

אגרת המנהל- כ"ה באייר התשע"ה

אגרות קודמות

 

    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2015  

עדכוני rss