education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעת I  דמות מופת  I  מינהל ותקציב |אלפון המינהל I שבוע החמדרמזור דינמי | קבוצות דיון | איתור מוסד |  כתבו לנו | יונת דואראוחודשי 

חודש ניסן בחמ"ד

שבוע החמד - תמונות ותזכורת מהאירועים השונים

תכניות מלוות לתכנית "זוכרים" הדלקת נר זיכרון

אבני דרך - יעדי החמ"ד תשע"ד

שיעור מתוקשב הלכות פסח עם הראשון לציון

דמות מופת בחמד לשנת תשע"ד - הרב חיים דוד הלוי

במ"ה - בית מדרש הורים

 אוסף חומרים מעניינים, סיפורים וסרטונים 

 אתר לב לדעת  - מערכי שעור בנושאים שונים

מארז מתנ"ה תשע"ד - כלים לתכנון, ניהול והעירכות פדגוגיים.


 המשך נושאים חשובים..גלגלו כלפי מטה>>

                      התיישבותי I דרוםחיפהת"אמרכז I צפון |  ירושלים 

 

  

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ג' ניסן התשע"ד

אגרת המנהל -כ"ה באדר ב' התשע"ד

אגרות קודמות

    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2014  

עדכוני rss