education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ערכת טפסים למורה חדש
 
 

עובד/ת הוראה יקר/ה,

 

מחוז ירושלים שמח לצרף אותך לצוות עובדי ההוראה האיכותי והמסור הפועל במסגרתו, ומאחל לך הצלחה בתפקידך החדש.

להלן הנחיות שיסייעו בידך למלא את הטפסים כראוי ולצרף את המסמכים הנדרשים:

 

 בוגר מכללה יצרף לטופס זה הפנייה מאגף בכיר כח אדם בהוראה ואינו צריך למלא את השאלון המצורף.

 

  בוגר אוניברסיטה, ימלא את השאלון המצורף ויצרף אישורי  השכלה ואישור על סיום שנת הסטאז'.

 

  לאחר המצאת הטופס עליך למלא את הערכה שהכנו עבורך, הכוללת מס' טפסים והסבר מפורט על האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך קליטתך במערכת כא"ב והשכר.

 

מילוי מדויק של הטפסים וצירוף כל האישורים הינם חשובים למיצוי זכויותיך ולהבטחת קביעת הוותק, הדרגה, הכנת שכרך המלא והעברתו לחשבון הבנק שלך.

 

אנא קרא/י את ההוראות הבאות והקפד/י למלא את כל הטפסים ולצרף את המסמכים הנדרשים.

את הטפסים בצירוף מסמכים נדרשים עליך להשיב  למנהל/ת ביה"ס ממנו קיבלת את הטפסים.להמשך המכתב למורה

 

 

חלוקת עבודה בגף כח אדם בהוראה

 

הטפסים הנמצאים בערכה- להורדה

 איגרת למורה חדש אופק חדש - מחוז ירושלים.doc

 בדיקה רפואית.doc

 בקשה להיתר עבודה פרטית.doc

 בקשת בגיר לאישור משטרה.doc

 הסכמה למסירת מידע פלילי ובטחוני.doc

 הפנייה לבדיקה רפואית.doc

 חוזה מיוחד.doc

 טופס 101

 חלוקת עבודה בגף כח אדם בהוראה.doc

 טופס בחירה הצטרפות לקרן פנסיה.doc

 טופס התחייבות לעובד הוראה ללא תואר אקדמאי להשלמת התואר האקדמאי.doc

 מכתב למורה.doc

 נוהלים חדשים לבדיקות רפואיות.doc

 קצובת נסיעה.doc

 רשימת כתובות פנסיה.doc

 שאלון עובד הוראה

 שאלון פרטים והצהרה לגזברות .doc

 תדריך לבדיקה רפואית.doc

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  07/05/2015