education - חינוך המינהלת ליישומים מתוקשבים

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 

 

 
 מוקד המינהלת ליישומים מתוקשבים: 03-6906600

 

ביום שני, 25.5.2015, יערכו המפגשים המקוונים הבאים במסגרת קורס הפקת תעודות במנב"סנט:

 

13:00 - בניית גלופה
14:00 - פאנל מקצועי

רישום | כניסה | הגשת בקשה לגלופה חדשה / שינויים בגלופה

 

הקדמת ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו

 

  קורסים והדרכות:
  

  מידע בנושא:
  


לוח מנב"סי

 

מערך שירות

  הורדות

 
מה אנו מזינים במנב"סנט?
 
בשלבי הקמת מערכת השעות
 
הגדרת קבוצות פרטניות
 
הזנת נוכחות ואירועי משמעת שוטפים
 
 
   
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2015