education - חינוך המינהלת ליישומים מתוקשבים

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
היערכות להפקת תעודות, כולל דיווח הערכות במנב"סנט

 

דיווח הערכות במנב"סנט והעברת הנתונים למנב"ס, לצורך הפקת תעודה.

 

להרשמה להדרכה מקוונת / קבוצתית

 

נוהל בקשה לטיפול בתעודה

 

בחירת דגמים של תעודות

 

 נוהל הפקת תעודות- צק ליסט

 

 הנחיות לדיווח הערכות לקראת הפקת תעודות- לעו"ה

 

 תהליך עבודה מלא להפקת תעודות    מצגת    סרטון **

 

תהליך עבודה לדיווח הערכות לקראת הפקת תעודות לעו"ה   מצגת

 

מערכת

באחריות

נושא

חומרי הדרכה

מנב"ס

אחראי מנב"ס

בניית תשתית נדרשת:

·         קבוצות לימוד מעודכנות

·         פתיחת הליכות (בהתאם לתעודה)

·         בנק הערכות מעודכן

·         העברת נתונים מעודכנים למנב"סנט

 

 מדריך למשתמש

מנב"סנט

מנהל / סגן / מזכירה

ניהול מרכיבים

 מדריך למשתמש

 מצגת

מנבסנ"ט

עובד הוראה

·         הזנת אירועי משמעת והערכות שוטפים

  

·        הזנת ציונים סופיים ללא מרכיבים

 מדריך למשתמש

 מצגת

·         הזנת ציונים סופיים עם מרכיבים (הערכות מבנק היגדים / מלל חופשי)

 

 מדריך למשתמש

 מצגת

·         הזנת הליכות

  מצגת

 

מנב"סנט

מנהל / סגן / מזכירה

העברת נתונים מהמנב"סנט למנב"ס:

·         באמצעות המשלוחית

·         שמירה במחשב המנב"ס

     סרטון  **

 מצגת

מדריך למשתמש:

 משלוחית

 שמירה במחשב

 מנב"ס

 

אחראי מנב"ס

·        קליטת נתונים מהמנב"סנט למנב"ס באמצעות אצווה 1200

מדריך למשתמש

 

 מנב"ס

 

אחראי מנב"ס

·         הזנת משמעת בריכוז

 

  מדריך למשתמש

 

 

 מנב"ס

 

אחראי מנב"ס

·         הזנת הערות מחנך

 

 מדריך למשתמש

 

 

 מנב"ס

 

אחראי מנב"ס

הכנת תשתית לתעודה:
   
גלופה 
 הגדרת סדר מקצועות לתעודה 

 המרת ציון מספרי למלל 

 

 

 

 מנב"ס

 

אחראי מנב"ס

 

 

** לצפייה בסרטון נדרשת תוכנתMedia Player  גרסה 9 ומעלה.
בהפעלת ההקלטה ייתכן ויידרש התקנת רכיב "
codec"- לחץ להתקנתו

 

 

הדרכה מקוונת לקראת הפקת תעודה:

נושא

חומרי הדרכה (12/12)

היערכות לתעודות ודיווח הערכות במנב"סנט

 מצגת

סרטון

העברת נתונים ממנב"סנט למנב"ס

 מצגת

סרטון

עיצוב תעודה

 מצגת

סרטון

  

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/05/2015