education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חדש באתר:
 

הגשת מועמדות לשיבוץ, העברה והשלמת משרה במגזר הערבי לשנה"ל תש"פ
מתקיימת - מתאריך 12.2.19 עד לתאריך 19.3.19
לצפייה בהנחיות ובתהליך יש ללחוץ על "המשך קריאה"

 חוזר : נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים – תש"פ 2020-2019

 

משוב הכשרה למתנדב/ת האוניברסלי/ת
מתנדב/ת יקר/ה, אנא ענה/י על השאלות בכדי שנוכל להסיק מסקנות לקראת ההכשרות שיהיו בהמשך. השאלון שלפניך אנונימי, חשוב לנו לקבל תשובות כנות המשקפות את תחושתייך.

לכניסה למשוב לחצ/י כאן

 

קול קורא 9091 - בקשה לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך בעבור תגבור פעילויות בשנות הלימודים תשע"ח-תשע"ט לשימור הדת, המסורת והתרבות בקרב קבוצות במיעוט הערבי (למעט פעילויות לשימור הדת הנוצרית)
הטפסים יוגשו עד ליום ה- 31 ינואר 2018 (כולל)

 בקשה לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך פרטיים ערביים בעבור תגבור פעילויות לשנה"ל תשע"ח-תשע"ט | קישור |

 טפסים להגשה | קישור |

 נספח הנחיות | קישור |

 

 חוזר מנכ"ל ע"ט/9: הוראות קבע (מתורגם לערבית)- התוכנית להשאלת ספרי לימוד

 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התש"פ

 חוזר מנכ"ל עט/8: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עט/5: חוק החינוך המיוחד
 חוזר מנכ"ל עט/5: ראמ"ה– מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ט

 חוזר מנכ"ל עט/4: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל, בנושא: התאמות לתלמידים במבחני המיצ"ב (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עט/3: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עט/2: הודעות (מתורגם לערבית)

 חוזר מנכ"ל עט/1: הוראות קבע (מתורגם לערבית)

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2019