education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

תחרות צילומים תשע"ז

עיצוב הפלאייר : הדס צרפתי

קישור להנחיות לתחרות הצילומים - האולימפיאדה ה 20

:קישור להרשמה ומילוי הפרטים הנדרשים


כתובת הדוא"ל למשלוח הצילומים ודפי ההסבר הנלווים olimphotos2017@gmail.com

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/12/2016