education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

 

עלון מקוון מספר 17, טבת תשע"ז ,ינואר 2017
בסימן חקר

עורכת: רבקה משגב

 

Big image

 

הביולטר הבא יצא לקראת יום המים הבין לאומי ונושאו יהיה "בלי מים אין חיים". מורים ונאמני ביולוגיה, אנו מחכים לחומרים שלכם, עבודות חקר שהנחיתם וראויות לפרסום, סיורים שערכתם עם תלמידים, סרטונים שפגשתם וכל אמצעי שיכול להעשיר את ההוראה של כולנו .

אנא שלחו ל: bioletter1@gmail.com

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2017