education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

תחרות הצילומים 2017הגיעה לשלב הגמר!
 13 תמונות הגיעו לקו הסיום ויתחרו על המקום הראשון.
כל אחד יכול להשתתף בהצבעה. לשם כך עליכם להיכנס לקישור:
תחרות הצילומים 2017 ,לצפות בתמונות ולדרג את כל אחת מהן.
(1 הציון הנמוך ו -5 הציון הגבוה). יש לדרג את כל התמונות וללחוץ על משבצת ה"שלח".
ניתן לדרג פעם אחת.

                                                                                                                                                                

תחרות צילומים תשע"ז 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/02/2017