education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

"מסע מוצלח לא מסתיים לעולם,

הקילומטרים כן.

אך הזמן נשאר חקוק בתוכך

הופך חלק ממך.

בסוף המסע אינני מרגיש מנצח,

אלא יותר אסיר תודה

כאילו שהדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה."

(אברהם חלפי)


ומכל צוות ההדרכה והפיקוח:

שנה טובה ומוצלחת,

שופעת בריאות ונחת.

מאתגרת וחווייתית,

שופעת למידה משמעותית.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/09/2016