education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

 

 

אירוס נצרתי- מין אנדמי הגדל בעיקר בגליל המזרחי   צילום: אורי אברהם             

                            חג אביב שמח

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015