education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

 

 

עץ ספיון השעווה בשלכת                                          צילום: אפרת לינק

השרת העלים בעת הכניסה לשלכת הסתיו היא תהליך הדרגתי, שבו הצמח מגיב לגירויי סביבה מתאימים כמו ירידה בטמפרטורה או שינוי באורך היום (התארכות הלילה).  שני האותות מכוונים תהליכים שונים כמו שלכת, התעוררות ניצנים, פריחה וצמיחה. קצב הפעילות, הכולל תקופת תרדמה ושלכת, מקורו בגורמים תורשתיים שהתבטאותם מושפעת מאותות הסביבה השונים.

קליטת האותות הסביבתיים גורמת לשינויים פיסיולוגיים ומורפולוגיים בצמח. עם קליטת האות המתאים חל שינוי במאזן ההורמונים של הצמח: משתנה היחס בין הורמוני הצמיחה והורמוני הנשירה. שינוי זה מוביל לפרוק חומרים אורגניים שונים בעלים, כמו חלבונים, סוכרים, חומצות גרעין וכלורופיל.

הרס הכלורופיל מלווה בהבלטת פיגמנטים אחרים המצויים בעלים, כמו קרטנואידים (צבע כתום) וקסנתופילים (צבע צהוב). כמו כן, מופיעים בעלים בעונה זו חומרים אנטוציאנינים (צבע אדום)  ותוצרים מטבוליים אחרים.  ערכה ההסתגלותי של התרדמה בעונה זו מאפשר הגנה מפני פגיעות קור, קיפאון ויובש.

מידע נוסף על שלכת ותרדמת חורף בעצים ובשיחים- במאמר מאת: ד"ר לאה אקשטיין (אקלה)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2015