education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
.בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת
 

מורים מצטיינים תשע"ז - כנס מורים 29.6.2017

יוסי לבנון - מורה מצטיין
יוסי לבנון, קריית חינוך דרור

מורים מצטיינים 2017

לילה סויד - בית ספר שש שנתי פקיעין
ד"ר עומר חורש - הראשונים הרצליה
לאה קרמני - מקיף ז' באר שבע 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2017