education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

 

צילום: שני חזן                    בצילום הצמח- רגלת הגינה הצומחת בין קשקשי אצטרובל  

 

הפיקוח על הביולוגיה מאחל למורים, תלמידים, לבורנטים ונאמני הביולוגיה,  שנה טובה.
שנה של צמיחה ושל עשייה פוריה ומאתגרת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/08/2015