education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 ביולוגיה
בראשית האלף השלישי נמצאת הביולוגיה בחזית המחקר המדעי והיא נוגעת בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת.
 

 

תודה לעלי סרסור, מורה לביולוגיה בחט"ב אבן סנא בכפר קאסם, על התמונה  של הרנדל הארסי.              

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2014