חינוך - education החינוך הדרוזי והצרקסי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פתח דבר
 

אתר אינטרנט זה של מערכת החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי נועד לשרת אוכלוסיות התלמידים, עובדי ההוראה והקהילה מקרב הדרוזים והצ'רקסים וכן הצבור הרחב המתעניין בנושאי חינוך, חברה והיסטוריה של המגזר הדרוזי והצ'רקסי.

 

האתר מכיל מאגר מידע וחומר תיאורטי מקיף בנושאי החינוך הדרוזי והצ'רקסי וכן הפעלת קהילות ומשימות בתחומי חינוך שונים במטרה לקדם המערכת באמצעות חדירת התקשוב כסביבת למידה ולענות על צרכים אמיתיים של בתי הספר כמו:

1. קידום הוראת מקצועות הלימוד.

2. הקניית מיומנויות חקר.

3. שיפור השימוש בטכנולוגיות חדשות.

4. שפור תהליכי קריאה וכתיבה בשפות השימושיות.

5.  העמקת החינוך הערכי.

6. היכרות ולמידת עמיתים.

7. חיזוק הקשר בין הישובים וקהילת המשתמשים.

 

כמו כן יהווה האתר כמאגר מידע ומרכז לדיוור והודעות שוטפות ועדכונים בזמן אמת.

האתר באחריות גב' איה חיר אדין, מנהלת האגף החינוך הדרוזי והצ'רקסי

והפעלתו באחריות מר אכרם אברהים  - המפקח על החינוך המדעי והטכנולוגי במגזר הדרוזי והצ'רקסי

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/01/2016